معرفی کتاب های فرزندپروری

چهار کتابی که برای پدر بودن خواندم

از وقتی فهمیدم دارم پدر میشم به شکل‌های مختلف مختلف چند کتاب در مسیرم قرار گرفت که هم به شدت برام مفید و کاربردی بود و هم به فضای پدربودن نزدیک‌ترم کرد. چون فردی به خیلی از پدر مادرها یا کسانی که با بچه‌ها سر و کار دارند توصیه شون کردم ..

آزمایش میترا، یادگیری آزاد

آزمایش میترا، قدرت کودکان در خود یادگیری آزاد

سال ۱۹۹۹ یک محقق علوم کامپیوتر به نام سوگاتا میترا دست به آزمایش عجیبی می زند و که نهایت خیلی از پیش فرض ها در مورد آموزش کودکان را به هم می ریزد. سوگاتا در یکی از فقیرنشین ترین زاغه نشین های هند که اغلب مردمش بی سواد بودند کامپیوتری ..