مینیمالیسم و ماکسیمالیسم

ماکسیمالیسم و مینیمالیسم، یا هنر حذف زوائد زندگی

چند ماه قبل فیلم مستند مینیمالیسم (Minimalism) رو دیدم که تلاش دو تا جوون برای زندگی کردن به این سبک و معرفیش به دیگرانه به عنوان راهی برای رهایی از زوائد زندگی با این شعار: کمتر، بیشتر است. اگر بخوام از نگاه خودم خلاصه کنم ..

زندگی گربه ای

فلفل، و در ستایش زندگی گربه ای

فلفل رو از دو ماهگی داریم، وقتی تازه مادرش رو در یک تصادف توی اکباتان از دست داده بود، و الان دیگه رسما شده عضوی از خانواده‌مون (صاحابِ خونه درواقع!) اوایل خیلی با شک و تردید اوردیمش و تا یکی دو ماه اول هم چند بار تا مرز ..