مینیمالیسم و ماکسیمالیسم

ماکسیمالیسم و مینیمالیسم، یا هنر حذف زوائد زندگی

چند ماه قبل فیلم مستند مینیمالیسم (Minimalism) رو دیدم که تلاش دو تا جوون برای زندگی کردن به این سبک و معرفیش به دیگرانه به عنوان راهی برای رهایی از زوائد زندگی با این شعار: کمتر، بیشتر است. اگر بخوام از نگاه خودم خلاصه کنم ..