گفتگوها

بعضی از گفتگوهای من که احتمالا ارزش گوش یا خواندن دارند. باقی گفتگوها یا به صورت لایو بوده و در دسترس نیست یا صرفا ارزش خبری و دیدگاه مقطعی داشته.

– گفتگو با هفته نامه کارنگ در مورد تیست ایران و وضعیت گردشگری ورودی | تابستان ۱۴۰۰

– گفتگو با آرش سروری در مورد مسیر شغلی | تابستان ۱۴۰۰

– گفتگو با بیست تا سی در مورد تجربه زیسته زندگی در اکنون | بهار ۱۴۰۰

– گفتگو با پادکست رادیو جولون در مورد سفر کار داوطلبانه افریقا | زمستان ۹۹

– گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ به مناسبت روز گردشگری | پاییز ۹۹

– معرفی تیست ایران و فرصت های گردشگری ایران به دانشجویان خارجی رویداد وادی | زمستان ۹۸

– گفتگو با رسانه کلیک در مورد روند گردشگری ایران | زمستان ۹۸

– گفتگو با پادکست رادیو کارنکن در مورد مسیر شغلی | تابستان ۹۸

– گفتگو با خبرگزاری ایسنا در مورد استارتاپ گردشگری تیست ایران | زمستان ۹۷

– گفتگو با برنامه چراغ رادیو تهران در مورد گردشگری پایدار | تابستان ۹۷

– گفتگو با برنامه چراغ رادیو تهران در مورد کوله گردی | تابستان ۹۶

– گفتکو با هفته نامه استارتاپی شنبه در مورد هم آموز و استارتاپ های سازمانی | تابستان ۹۵

برخی یادداشت ها:

– یادداشت در روزنامه پیام ما به مناسبت روز جهانی گردشگری | مهر ۱۴۰۰

– یادداشت در رسانه گردشگری آگرد در مورد گردشگری ورودی در پسا کرونا | بهار ۹۹