خانه شماره 138

خانه شماره ۱۳۸ یک خانه قدیمی در بافت قدیم قزوین، محله عبید زاکانی است. این خانه و ساباط تاریخی آن که به دوره قاجار برمی گردد از آثار ثبت شده ملی هستند. در سال ۹۸ با همراهی هم قصد کردیم به خرید و احیای این خانه تاریخی زیبا.