گروه پژوهشی صنعتی آریانا بیش از دو هه است که به عنوان یک مجموعه پیشرو در زمینه آموزش، مشاوره و نشر در حوزه های مدیریت، کسب‌وکار و مهارت های فردی حرفه‌ای فعالیت دارد.