Amin Karimi

مفهوم خارپشتی در راه رسیدن از خوب به عالی (چارچوب سه محور فکری)

۲۶ تیر ۱۳۹۶, by امین کریمی, category استارتاپ, توسعه فردی, کتاب, کسب و کار, مدیریت

از خوب به عالی

کتاب “خوب به عالی” یکی از اثرگذارترین کتاب های حوزه مدیریت است. جیمز کالینز و تیم تحقیقاتی ۲۱ نفره اش طی ۵ سال بر روی شرکت های بسیاری تحقیق کردند تا چگونگی اوج گیری شرکت های معمولی و تبدیل آنها به شرکت های عالی را کشف کنند. هرچند این کتاب در حوزه مدیریتی نوشته شده ولی مفاهیم مختلف آن مانند “خوب، دشمن عالی است”، “رهبری سطح پنجم”، “اول فرد، بعد هدف” و “مفهوم خارپشتی” به خوبی قابل تطبیق با حتی زندگی شخصی و رشد و توسعه فردی هستند.
ادامه این مطلب برداشت آزادی است از چارچوب سه محور فکری یا بحث تمرکز در مفهوم خارپشتی که به کار گیری آن می تواند در رویکرد فعالیت شرکت ها و همینطور در رویکرد افراد در زندگی شخصی مفید و موثر باشد.

مفهوم تمرکز در چارچوب سه محور فکری در کار و زندگی

روباه: همه چیز را می داند.

خارپشت: یک چیز خیلی مهم را می داند.

تمرکز و صرف وقت روی چیزهای مختلف ممکن است شما را به خوب برساند، ولی از شما یک عالی نمی سازد! برای اینکه ببینید در مسیر تعالی چه رویکردی داشته باشید و روی چه چیزی تمرکز کنید محل تلاقی سه محور زیر را در نظر بگیرید.

۱- در چه زمینه ای می توانید بهترین باشید؟
ممکن است در زمینه ای مهارت داشته باشید ولی نتوانید به بالاترین سطح برسید. یا مهارت لازم را نداشته باشید ولی بتوانید در آن به بهترین شکل بدرخشید. در چه زمینه ای می توانید بهترین عملکرد را در جهان داشته باشید؟

۲- عامل حرکت موتور اقتصادی شما چیست؟
به دنبال مسیری باشید که از لحاظ آورده (سود مالی در موسسات انتفاعی و مثلا تاثیرات اجتماعی در موسسه ای غیر انتفاعی) بیشترین فایده را داشته باشد.

۳- شما به چه کاری علاقه وافر دارید؟
رهسپارهای تعالی اهداف و استراتژی های خود را بر پایه درک واقعی از علایق خود بنا می کنند و معمولی ها اهداف و استراتژی خود را بر مبنای اعتماد به نفس کاذب یا صرفا گزینه ها و موقعیت های در دسترس پایه ریزی می کنند.

چارچوب سه محوری (مفهوم خارپشتی) خوب به عالی

چارچوب سه محوری (مفهوم خارپشتی) خوب به عالی